Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace Specifických pravidel 2 ...

Aktualizace Specifických pravidel 2. výzvy pro žadatele a příjemce

14.09.2015: ŘO IROP vydává s platností od 14. 9. 2015 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 2. výzvě - Územní plány.
Řídicí orgán IROP vydává s platností od 14. 9. 2015 aktualizaci Specifických pravidel 2. výzvy pro žadatele a příjemce. Tato výzva je zaměřená na územní plány. Na základě seminářů se žadateli došlo k upřesnění některých pasáží Pravidel. Zejména u projektů na změnu územního plánu bylo definováno, že způsobilými výdaji jsou pouze změny vycházející z územní studie veřejné infrastruktury či územní studie krajiny. Dále byla podrobněji popsána pravidla udržitelnosti projektu a aktualizovány přílohy Pravidel č. 1 - 4. Podrobné informace naleznete zde.