Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 58 a 59 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 58 a 59 - úprava povinných příloh projektové žádosti a úprava dokladování způsobilých výdajů

15.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" a 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".
ŘO IROP oznamuje, že dne 12. 5. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce  a textu výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“ a výzvy č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“. Hlavním důvodem revize byla úprava povinných příloh projektové žádosti, úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 4, 5 a 7). Přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.