Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 7 ...

Aktualizace výzvy č. 7 - „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“

30.10.2015: ŘO IROP oznamuje, že od 30. 10. 2015. byl aktualizován text výzvy č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k Výzvě č. 7. Příjem žádostí do Výzvy č. 7 je zahájen k 30. 10. 2015 od 15:00 hod.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje s platností od 30. 10. 2015 změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve specifickém cíli 2.1, nazvanou „Deinstitucionalizace  sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“.
 
Řídicí orgán IROP zároveň vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 7. výzvě. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny zejména kapitoly 2.4 Povinné přílohy k žádosti a 2.6 Způsobilé výdaje. Aktualizována byla také příloha Pravidel č. 3.

Více informací naleznete zde.