Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Zdravotnictví

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Zdravotnictví

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Psychiatrická péče

Kdy se předpokládá první výzva na vytvoření Centra duševního zdraví a rozšíření psychiatrické péče?

Výzvy k reformě psychiatrie se plánují na začátek roku 2016.

Odpověď ze dne 17. dubna 2015

Aktualizace k 10. lednu 2017:
Výzva č. 54 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče" byla vyhlášena 15. 9. 2016, příjem žádostí bude ukončen dne 30. 6. 2017. Dle současně platného harmonogramu výzev IROP je vyhlášení výzvy č. 78  Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. plánovano na květen 2017. Psychiatrická péče bude rovněž podporována ve výzvě č. 71 Komunitně vedený místní rozvoj  - zdravotnictví, která bude vyhlášena v březnu 2017.

Pověřovací akty

Problém v návrhu rozhodnutí. Může soukromé zdravotnické zařízení pověřit kraj nebo obec když není zřizovatelem?

Ano, soukromé zdravotnické zařízení může pověřit kraj nebo obec, i když není zřizovatelem.

Odpověď ze dne 31. května 2016

SC 2.3 "Zdravotnictví" - územní zaměření podpory

Měla bych dotaz ohledně specifického cíle 2.3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb k územnímu zaměření podpory. Píše se zde, že „60% alokace bude zaměřena na projekty v sociálně vyloučených lokalitách.“ Znamená to, že zbývajících 40% bude zaměřeno na projekty v ostatních (tedy ne vyloučených lokalitách) v rámci této výzvy? Jedná se mi zejména o aktivitu „Zvýšení kvality návazné péče“, zda projekt bude moci být realizován v lokalitě, která nespadá pod sociálně vyloučenou lokalitu, ale splňuje podmínku minimálního počtu lůžek a je mimo území hl. m. Prahy.

V rámci specifického cíle SC 2.3 IROP se nebudou vyhlašovat cílené výzvy pro SVL (sociálně vyloučené lokality). Území hl. m. Prahy je podporováno pouze v 5. výzvě IROP „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“. Vzhledem k umístění většiny oprávněných žadatelů/příjemců do připravovaných výzev pro aktivity „Zvýšení kvality návazné péče“ a „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ se nachází v SVL, bude podmínka min. 60 % alokace specifického cíle 2.3 splněna.

Odpověď ze dne 3. března 2016

Infrastruktura domovů pro pacienty s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou

Je v tomto SC způsobilá infrastruktura domovů pro pacienty s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou?

Specifický cíl 2.3 není zaměřen na pacienty s uvedenými chorobami, tento projekt není možné financovat z IROP. 

Odpověď ze dne 19. srpna 2015

IPRÚ a SC 2.3 Zdravotnictví

Platí, že se do využití pro IPRÚ vrátil SC 2.3 "Zdravotnictví"?

 Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví nebude ze SC 2.3 IROP vyčleněna alokace pro IPRÚ (Integrované plány rozvoje území).

Odpověď ze dne 11. června 2015

Síť specializovaných pracovišť

Pojem síť specializovaných pracovišť, prosím o zaslání seznamu nebo informaci, kde lze toto nalézt?

Nejsem si jistý, zda myslíte síť specializovaných pracovišť v oblasti zdravotnictví – pokud ano, jedná se o specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, v Programovém dokumentu IROP, schváleném Evropskou komisí dne 4. června 2015, na str. 79 - viz Programový dokument IROP se píše:

„Centra vysoce specializované péče jmenovitě určují Věstníky MZd. K onkogynekologické péči se vztahují Věstníky č. 3/2013 a 3/2014, k perinatologické péče Věstníky č. 7/2013 a 2/2014. Síť je navržena a vytvořena tak, aby její dostupnost byla ve všech regionech stejná.
Realizace projektů spočívá v pořízení technologií a přístrojového vybavení vycházející ze standardu uvedeného ve Věstnících MZd a definovaného odbornými lékařskými společnostmi.
Nebudou podporovány investice do sítě vysoce specializovaných center, podpořených z IOP 2007-2013.“

Odpověď ze dne 5. června 2015

Seznam páteřních zdravotnických zařízení nominovaných Asociací krajů ČR

V dokumentu „Mapování územních rozdílů“ (návaznost na Koncepci návazné péče) je uvedena tabulka s nemocnicemi (tab. č. 5 - Seznam páteřních zdravotnických zařízení nominovaných Asociací krajů ČR, str. 23) . Mohu tuto tabulku brát za závaznou s tím, že všechny uvedené nemocnice v této tabulce budou moci být oprávněnými žadateli ve výše uvedeném zaměření podpory?

Všechny nemocnice uvedené v tabulce mohou být oprávněnými žadateli v SC 2.3 – aktivita návazná péče, pokud budou splňovat všechna kritéria vyhlášené výzvy.

Odpověď ze dne 15. května 2015

Popis činností Center pro duševní zdraví

Existuje nějaký dokument upřesňující činnosti a péči, jaké mají Centra pro duševní zdraví vykonávat?

Popis a služby center duševního zdraví jsou uvedeny ve Strategii reformy psychiatrické péče schválené v roce 2014 Ministerstvem zdravotnictví.

Odpověď ze dne 17. dubna 2015

Financování projektů ve zdravotnictví

Jaké náklady budou financovány z grantu? Kolika procenty se bude na projektu podílet žadatel?

Žadatel se bude podílet 15 % nákladů projektu.

Odpověď ze dne 17. dubna 2015

Financování provozu a rekonstrukce objektu

Lze z grantu financovat provoz a rekonstrukci objektu?

Rekonstrukci financovat lze, provoz ne.

​Odpověď ze dne 17. dubna 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.