Aktuality

29.09.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

27.09.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.

26.09.2016: Seminář pro žadatele 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ IROP se koná v Praze ve úterý 11. října 2016.

22.09.2016: Aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

19.09.2016: Dne 2. září 2016 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí do výzvy IROP č. 24 „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“. Celkem bylo předloženo 40 projektů, které jsou v procesu hodnocení.

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů