Aktuality

26.07.2016: Oznamujeme, že dne 26. července 2016 byla navýšena alokace 19. výzvy IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Původní alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla navýšena o 31 359 595,94 Kč na 1 ...

22.07.2016: Upozorňujeme žadatele, že byly provedeny aktualizace specifických pravidel pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a textů výzev č. 4, 10, 20 (bez aktualizace textu výzvy) a 27.

21.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů, které spadají do Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. ...

20.07.2016: Ke dni 18. červenci 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo 124 předložených žádostí o podporu v 31. výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s celkovým ...

19.07.2016: Z technických důvodů je prodloužen termín ukončení příjmu žádostí do 21. výzvy "Muzea" IROP z 31. července 2016 do 2. srpna 2016 do 15 hodin. Dále Řídicí orgán IROP vydává dne 19. 7. 2016 aktualizaci Specifických ...