Aktuality

17.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v lednu letošního roku plán, kterým chtělo dosáhnout hranice částky 30 miliard korun u schválených projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). V polovině ...

14.07.2017: ŘO IROP oznamuje, že bylo ukončeno hodnocení projektů v 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

14.07.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 34. a 35. výzvě.

11.07.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 11. července 2017 došlo ke druhému navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o 1 313 776 779 Kč z prostředků Evropské unie. Nově ...

11.07.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. července 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání ...