Aktuality

27.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že od 27. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 4. výzva IROP „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“ SC 3.2.

25.09.2017: Příjem žádostí do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Cyklodoprava II byl ukončen. O využití dotací projevilo zájem 71 projektů v celkové výši 784 milionů Kč, přičemž alokace pro tuto výzvu činí ...

22.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že v průběhu letních prázdnin bylo ukončeno hodnocení projektů 38. a 39 výzvy IROP, které byly zaměřeny na Rozvoj infrastruktury komunitních center v rámci celé České republiky mimo území hlavního ...

21.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 60. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“.

21.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.