Aktuality

26.09.2016: Seminář pro žadatele 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ IROP se koná v Praze ve úterý 11. října 2016.

22.09.2016: Aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

19.09.2016: Dne 2. září 2016 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí do výzvy IROP č. 24 „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“. Celkem bylo předloženo 40 projektů, které jsou v procesu hodnocení.

16.09.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zve na Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR, která se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v Praze dne 7. října 2016.

16.09.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na deinstitucionalizaci psychiatrické péče v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Podpořena budou například zařízení pro ...