Jste zde: Úvodní strana > Výzva č. 25 Knihovny

Výzva č. 25 Knihovny

Číslo výzvy: 25
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017
Dne 11. března 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu „Knihovny“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 935 mil. Kč a ze státního rozpočtu ČR 165 mil. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 123,3 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3 mil. Kč.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. března 2016 do 31. prosince 2017.  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2021.

Aktuality

29. 4. 2016 ŘO IROP oznamuje, že od 29. 4. 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 25 "Knihovny".

Mezi nejvýznamnější změny patří: 
  • Doplnění oprávněných žadatelů – zřizovatelů podporovaných knihoven
  • Úprava definice data zahájení projektu
  • Doplnění informací k velikosti podniku
  • Doplnění informací k CBA
  • Úpravy přílohy č. 1 
 Přehled změn je uveden v úvodní části Textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 25 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty