Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva OP URBACT II

Výzva OP URBACT II

18.10.2013: Výzva zaměřená na 4 pilotní sítě týkající se integrovaného a udržitelného rozvoje měst.

OP URBACT II je zaměřen na výměnu zkušeností mezi městy Evropské unie a přidružených států Švýcarska a Norska. V kontextu přípravy budoucího programového období 2014 - 2020 bylo Monitorovacím výborem OP URBACT II  v září 2013 odsouhlaseno vyhlášení výzvy OP URBACT II, která je zaměřena na identifikaci a transfer příkladů dobré praxe v oblasti integrovaného a udržitelného rozvoje měst. V rámci této výzvy budou realizovány čtyři pilotní sítě menšího rozsahu a výstupy těchto projektů budou promítnuty do OP URBACT III.

PODMÍNKY VÝZVY A HARMONOGRAM

  • výzva je určena pouze pro města členských států EU a přidružených států Švýcarska a Norska (mohou se přihlásit města všech typů velikostí)
  • všechny přihlášky musejí být podány nejpozději do 4. 11. 2013 (14:00 hod. středoevropského času)
  • vyhodnocení přihlášek provede Monitorovací výbor OP URBACT II, který se uskuteční dne 29. 11. 2013 ve Vilniusu
  • vítězné sítě započnou implementaci projektů 1. 12. 2013 (celková doba implementace 16 měsíců)
  • všichni projektoví partneři budou pozváni na společné úvodní setkání do Paříže, které se uskuteční ve dnech 29.-31. 1. 2014
Všechny potřebné informace a relevantní dokumenty k této výzvě naleznete zde    . Kontaktní osobou je paní Melody Houk ze Sekretariátu OP URBACT II (m.houk@urbact.eu).
 

JAK HLEDAT PARTNERY PRO TUTO VÝZVU?

Partnery do pilotní sítě je možné hledat buď přes databázi    , která je primárně určena pro tuto výzvu, nebo je možné zkontaktovat národní kontaktní místo, které Vám s hledáním vhodných partnerů ochotně pomůže.
  

Štítky:

Urbact, Výzva

Kategorie:

URBACT II