Výzva OP URBACT II

18.10.2013

Výzva zaměřená na 4 pilotní sítě týkající se integrovaného a udržitelného rozvoje měst.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena