Operační program Technická pomoc

Tato stránka slouží jako rozcestník pro Operační program Technická pomoc pro programové období 2007-2013 a Operační program Technická pomoc pro programové období 2014-2020.

Novinky

18.05.2016: Dne 17. května 2016 proběhlo v Praze 3. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 za účasti představitelů Evropské komise.

04.04.2016: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/7. Pravidla jsou platná a účinná od 4. dubna 2016.

10.02.2016: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/5. Pravidla jsou platná a účinná od 10. února 2016.

16.12.2015: K dnešnímu dni byla vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace v novém Operačním programu Technická pomoc pro období 2014-2020.

15.12.2015: Dne 15. prosince 2015 se v prostorách Barokního refektáře kláštera dominikánů v Praze konalo 2. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 a 16. řádné zasedání ...

Úvodní strana

Základní informace

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídícího orgánu OPTP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
optp@mmr.cz