Jste zde: Úvodní strana > O programu > Jak požádat o dotaci

Jak požádat o dotaci

V této záložce najdete nejdůležitější informace pro žadatele a odkazy na další zdroje informací.

Podmínky podpory

Podmínkou získání dotace jsou především následující předpoklady:

  • na projektu se podílí alespoň jeden partner z ČR a alespoň jeden partner z Bavorska, jeden z partnerů přebírá hlavní zodpovědnost za realizaci projektu a plní funkci tzv. Vedoucího partnera

  • partneři spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování, společný personál

  • projekt má výrazný přeshraniční dopad

Postup žádosti o dotaci

Společně vypracovanou dvoujazyčnou Žádost včetně všech předepsaných příloh předkládá Vedoucí partner na příslušné místo zpracovávající žádost dle převažujícího dopadu projektu a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Čeští Vedoucí partneři Žádost předkládají na příslušné krajské úřady, bavorští Vedoucí partneři na příslušné zemské vlády (viz sekce Kontakty). Nezbytnou přílohou Žádosti je Partnerská dohoda, která upravuje vztahy mezi partnery projektu.

Partneři by se měli před podáním žádosti důkladně seznámit s pravidly programu a s pokyny pro předložení žádosti. Nejdůležitější informace a potřebné formuláře obsahuje Příručka pro české žadatele. Před podáním projektové žádosti doporučujeme prostudovat také Příručku pro české příjemce dotace, která stanovuje podrobné postupy pro realizaci projektu. Příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty.

Další informace poskytují příslušné krajské úřady v rámci seminářů, informačních dnů a individuálních konzultací. Všem partnerům doporučujeme, aby svůj projektový záměr s příslušným krajským úřadem konzultovali již před podáním žádosti.

Žádosti je možné překládat průběžně. Pro jednotlivá zasedání Monitorovacího výboru jsou předepsány termíny, při jejichž splnění může být projekt na daném zasedání projednán. Ani u včasně podaných projektových žádostí však neexistuje právní nárok na jejich projednání na daném zasedání Monitorovacího výboru, neboť hodnocení Žádosti a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy. V případě, že projektová žádost nemůže být projednána na daném zasedání Monitorovacího výboru, je zařazena k projednání v rámci dalších zasedání. Termíny pro předkládání žádostí jsou zveřejňovány v sekci Novinky.

Vhodní příjemci

Na české straně jsou vhodnými příjemci veřejnoprávní právnické osoby, subjekty veřejnoprávními právnickými osobami ovládané a neziskové organizace. Okruh vhodných příjemců je podrobně vymezen v příloze č. 4 Příručky pro české žadatele.

Orientační výčet vhodných příjemců na bavorské straně je uveden v příloze č. 5 Příručky pro české žadatele. Podrobné informace poskytují bavorská místa zpracovávající žádost.

Dotační území

Česká republika: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj

Svobodný stát Bavorsko: zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz

Dispoziční fond

Podpora projektů do 25.000 EUR je poskytována z Dispozičního fondu, který je spravován euroregiony. Formulář Žádosti a další informace poskytuje Euregio Ergensis     a Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy    /RRA Šumava    .