Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013 > Dokumenty

Dokumenty

V této sekci naleznete dokumenty Operačního programu Technická pomoc. Jedná se nejen o dokumenty určené pro žadatele a příjemce v tomto programu (Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP, programový dokument atd.), ale také další dokumenty, jako například komunikační plán OPTP, výroční zprávy či podklady pro publicitu OPTP (loga, logomanuál atd.).

V rámci údržby aplikace Benefit7 dochází k pravidelným odstávkám, během kterých není umožněn přístup do aplikace. K odstávkám dochází pravidelně zpravidla první pracovní den v měsíci v době 8:00-17:00. Další vyhrazený prostor k realizaci servisních zásahů je každý den v čase 15:30-16:30, 22:00-23:00 a každý týden v sobotu v čase 8:00-14:00. Tato servisní okna budou využívána pouze podle potřeby.

Dokumenty jsou rozděleny na Aktuální dokumenty a dokumenty v Archivu.

Aktuální dokumenty